Trafikverket

Oktober 2019

Läs webbversion

Marieholmsförbindelsens nyhetsbrev

Informationsmöte om E6 Tingstad–Bäckebol

Den 14 oktober, klockan 16.30 till 17.30, har vi ett informationsmöte på Quality Hotel Winn, Gamla Tingstadsgatan 10. Mötet kommer att handla om de arbeten vi gör kopplat till E6:an mellan Tingstad och Bäckebol. Välkommen!

Inbjudan i .pdf-format

Nu är Marieholmstunneln synlig

Från Röde orm (Partihallsförbindelsen och E45) kan man man nu se in i Marieholmstunnelns mynning. Tunneln går i samma färg invändigt som Röde orm, och för tankarna till ett blodomlopp.

Läs mer och se en film här

Hej cyklist!

Ditt tålamod har varit guld värt under Marieholmstunnelns byggande. Nästa vecka kommer vi finnas på Tingstadbron en morgon för att ge dig en uppmuntran. Om du cyklar eller går på bron får du gärna stanna och prata lite med oss!

Nytt från närliggande projekt

Ledningsarbete påverkar framkomligheten på Götaleden

Under helgen vecka 42 utför Trafikverket ledningsarbete från Kanaltorget till Bergslagsgatan. Arbetet påverkar framkomligheten på E45 som stängs av i östlig riktning mellan Lilla Bommen och Stationsmotet. Stor risk för köbildning under arbetsperioden.

Läs mer här

Hamnbanan byggs ut

Antalet järnvägsspår över Göta älv fördubblades tack vare nya Södra Marieholmsbron.

Nu fortsätter Trafikverket att bygga ut Hamnbanan mellan Eriksberg och Pölsebo. Där byggs dubbelspår i tunnel. 

Läs mer om Hamnbanan

Promenera i Gullbergstunneln

Lördagen den 26 oktober klockan 11-14 öppnar Gullbergstunneln upp för besökare innan trafiken släpps på en månad senare. Du kommer att kunna titta och känna på material som tunneln är byggd av, provsitta i maskiner, se en film om hur tunneln vuxit fram och Göteborgs stadsutveckling i 3D. Varmt välkommen!

Läs mer här

Trafikverket, 781 89 Borlänge   0771-921 921
Till webbplatsen | Kontakta oss

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på YoutubeFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram

Prenumerera      Avregistrera