Trafikverket

Oktober, 2019

Läs webbversion

Aktuellt från projekt Lund-Arlöv, fyra spår

Spårarbetena fortsätter i höst och stationerna tar form

I augusti nådde vi en viktig milstolpe. Banvallen för de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup blev klar och räls och slipers levererades. Nu bygger vi spår för fullt genom Åkarp och Hjärup. Snart bygger vi spåren i Arlöv.

Läs mer

Fyrspårsvagnen på turné

Bor du i Arlöv, Åkarp eller Hjärup och är nyfiken på järnvägsbygget? 15-17 oktober rullar vi ut på en liten husvagnsturné till de tre stationerna. Kom och ställ frågor om bygget och de framtida stationerna.

Läs mer

Skyddsrond tar barnens perspektiv

Vi har sedan en tid tillbaka särskilda skyddsronder med fokus på säkerheten ur ett barnperspektiv. Det är en ny satsning som ska förebygga risker för barn som vistas nära stationsmiljöerna.

Läs mer

Borrade pålar blir stödmur i Hjärup

Under sommaren och hösten har vi borrat pålar till stödmuren som ska göra det möjligt att bygga de nedsänkta spåren genom Hjärup. I november beräknas arbetet vara klart.

Läs mer

Kronetorpsvägen i Arlöv öppen för cykeltrafik

I början av september blev den första delen av nya järnvägsbron över Kronetorpsvägen i Arlöv klar och alla körfält under bron öppnades. Det innebär även att gående och cyklister kan passera under den nya järnvägsbron.

Läs mer

Trafikverket underlättar för trafiken in till Lomma

I Lomma bygger Trafikverket en rondell för korsningen Vinstorpsvägen-Malmövägen. Det förbättrar säkerheten för alla trafikanter. Samtidigt byggs av- och påfarter för bussar till E6, vilket underlättar för busstrafiken in till Lomma.

Läs mer

Var med och tyck till om Källby och Klostergårdens framtid

Samråd om Källby och Klostergårdens framtid

Den nya stationen i Klostergården innebär nya möjligheter för hela stadsdelen. Nya bostäder, service och kontor kommer att byggas i närområdet och Höje å-området blir lättare att nå för fler. Till och med den 25 oktober kan du bidra med idéer och synpunkter på området utveckling. Nu pågår samråd för den fördjupning av översiktsplanen som Lunds kommun håller på att ta fram.

Läs mer

Följ oss på Facebook, Instagram och YouTube

Projekt Lund-Arlöv, fyra spår finns också på Facebook, Instagram och YouTube. Följ oss där för nyheter och bilder från ett av regionens viktigaste infrastrukturprojekt.

Facebook

Instagram

YouTube

Trafikverket, 781 89 Borlänge   0771-921 921
Till webbplatsen | Kontakta oss