Trafikverket

Oktober 2019

Läs webbversion

Leverantörsnytt från Trafikverket

Trafikverket senarelägger vissa underhållsupphandlingar

Trafikverket har under senaste året genomfört fler underhållsåtgärder och i snabbare takt än förväntat. Därför senareläggs vissa planerade upphandlingar.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Byt till det nya ID06-kortet - nu!

Nu börjar det bli bråttom. Den 22 januari 2020 slutar nämligen det gamla ID06-kortet att fungera. Entreprenörer med anställda utan det nya ID06-kortet kommer då inte längre att kunna arbeta på Trafikverkets byggarbetsplatser.

Läs mer här

Förändringar i kommande kontrakt för Basunderhåll Väg

Trafikverket har sett över upphandlingsformerna för Basunderhåll Väg och tagit beslutat om en del förändringar.

I dialog med branschen och utifrån Trafikverkets kontinuerliga arbete med att utveckla innehåll och utförande av vägunderhållet har en del förändringar beslutats inför kommande upphandlingar av kontrakt för Basunderhåll Väg.

Läs mer om beslutade förändringar

Kommande upphandlingar

Har du koll på planerade upphandlingar i Inköpstidplanen?

Här är länken!

Vi vill ha fler prenumeranter!

Tipsa dina bransch- och arbetskollegor att gå in och prenumerera på det här nyhetsbrevet!

Prenumerera här

Anläggningsforums nyhetsbrev

Du vet väl att Anläggningsforum har ett nyhetsbrev med nyheter för dig i branschen.

Prenumerera här

Trafikverket, 781 89 Borlänge   0771-921 921
Till webbplatsen | Kontakta oss

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på YoutubeFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram

Prenumerera      Avregistrera