Trafikverket

Nr 1/ Oktober 2019

Läs webbversion

 

Hela E20 blir mötesfri och säker till 2025!

Vi bygger ut E20 genom Västra Götaland fram till 2025. Hela sträckan ska bli mötesseparerad med mitträcke. Av de 74 kilometer vi bygger om från Vårgårda till Mariestad blir det cirka 56 kilometer 2+2-körfält och resterande 1+1, alltså ett körfält i vardera riktningen. Mellan Göteborg och Alingsås, samt mellan Alingsås och Vårgårda blir det motorväg.

Utbyggnaden kommer förutom bättre trafiksäkerhet, bidra till regional tillväxt och bättre förutsättningar för godstransporter.

Läs mer

Etappen är idag en ej mötesseparerad landsväg.

E20 Förbi Skara

Byggstart i december
för etappen Vilan-Dalaån

I december börjar utbyggnaden av E20 Förbi Skara, delen Vilan-Dalaån. Det innebär att cirka 7 kilometer av E20 ska byggas ut till mötesfri landsväg. Den befintliga vägen är 12-13 meter bred och ska breddas till fyra körfält, två i vardera riktningen, med mitträcke.

Det blir även en faunapassage på sträckan.

Läs mer

Asfaltbelägging är påbörjad.

E20 Alingsås-Vårgårda

Asfaltbeläggning
och brobyggen

Under hösten läggs asfalt på cirka 5 kilometer av den nya vägen. Vi förbereder för grundläggning av en bro i Siene. Nuvarande E20 kommer där att ledas på en bro över den nya motorvägen. Arbetet med anläggning av broar fortsätter, bland annat två större broar där motorvägen kommer att passera över Kärtaredsvägen.

Läs mer

Trafikverket, 781 89 Borlänge   0771-921 921
Till projektets webb | Kontakta Trafikverket

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på YoutubeFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram

Prenumerera      Avregistrera